Zásahy

POŽÁR - KOUŘ V DOMĚ

27.04.2019 22:58

Dnes v 18:02 hod byla JSDHO Velká Bukovina vyslána KOPISem k mimořádné události Požár - kouř v domě do části obce Malá Bukovina. Přesto, že naší CAS 25 Š 706 RTHP trvá asi tak půl věčnosti, než se vyplazí na kopec, dojížděli jsme k místu události takřka ve stejnou dobu jako jednotka HZS ze stanice Česká Kamenice. Ve zprávě o zásahu by však mělo být uvedeno "v době příjezdu na místo mimořádné události zde již zasahovala jednotka HZS ze stanice Česká Kamenice". Pokud se vám tedy podle fotogalerie bude zdát, že jen tak postáváme není to pravda. Jsme záloha na místě události. Ono je přeci jen devět hasičů na kouř z jednoho komína trochu moc. Takže zde je pár důkazů, že jsme se zásahu opravdu zúčastnili.

sdhvelkabukovina.rajce.idnes.cz/Pozar_-_kour_v_dome_27._4._2019

TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE SPADLÝCH STROMŮ

29.10.2017 08:31

V neděli ráno byl jednotce vyhlášen poplach v souvislosti s popadanými stromy na vozovku v lesním úseku v Karlovce, směr Velká Bukovina - Česká Kamenice a také ve směru Velká Bukovina - Žandov. Při likvidaci stromů musel neustále jeden člen jednotky hlídat koruny stromů při náhlých poryvech větru a při zvýšeném nebezpečí ostatní odvolat do bezpečí. Všichni přítomní pracovali s plným nasazením, takže z nejhoršího úseku fotodokumentaci nemáme. Vítr dosáhl síly vichřice, která v okolních německy mluvících zemích byla nazvána Vichřice Herwart. Událost byla evidována jako vícenásobný zásah, neboť padlé stromy byly odklízeny celkem na pěti místech, během dvou výjezdů ke stejnému druhu události.

Zde několik fotek a dvě krátká videa: sdhvelkabukovina.rajce.idnes.cz/Vichrice_Herwart_29.10.2017/

youtu.be/9qzFxFC8wMw

youtu.be/LSLbViz6Yz4

TECHNICKÁ POMOC, STROM NA ELEKTRICKÉM VEDENÍ

05.10.2017 20:08

ZPRÁVA KOPIS: strom na elektrickém vedení, z Velké Bukoviny směrem na Karlovku, PČR o tom ví, ale nemá tam koho poslat.

Po příjezdu JPO na místo události již byla přítomna hlídka PČR. Průzkumem byla zjištěna odlomená větev stromu přes elektrické vedení, spadlá do silnice II/263. Větev byla  motorovou řetězovou pilou odstraněna a proveden úklid komunikace. Poté se jednotka odebrala zpět na stanici.

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, UHYNULÁ VOLAVKA

28.01.2017 11:10

ZPRÁVA KOPIS: Uhynulá volavka popelavá v potoce, PČR na místě události.

Po příjezdu na určené místo události jednotka vyhledala v Bukovinském potoce uhynulou volavku popelavou, kterou uložila do určené nádoby. Po kontaktování KVS a převzetí instrukcí se jednotka odebrala na základnu, kde byla nádoba s uhynulou volavkou předána zástupci obce Velká Bukovina k dalšímu postupu dle instrukcí pracovníka KVS. Po dobu zásahu byla na místě události přítomna hlídka PČR.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK

04.10.2016 09:23

Po vyhlášení poplachu KOPIS jednotka vyjela na místo události v k ú. Malá Bukovina. Na vozovce směr Dolní Habartice ležel poryvem větru zlomený strom. Jednotka strom nakrátila a odstranila jeho torzo, aby komunikaci zprůjezdnila. Po uklizení stromu se jednotka vrátila zpět na základnu.

TECHNICKÁ POMOC, ČERPÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ VODY

18.09.2016 06:53

Po vyhlášení poplachu IZS jednotka SDH Velká Bukovina v počtu dvou členů vyjela na místo události k čerpání vody ze sklepa rodinného domu v k. ú. Velká Bukovina. Na místě vyhodnotila událost a z objektu začala odčerpávat PS12 vodu. Zhruba po jedné hodině přijel technik SČVaK a porušenou přípojku opravil. Jednotka po odčerpání vody z objektu odjela zpět na základnu.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK

06.07.2016 20:05

JSDHO vyjela na výzvu KOPIS k nahlášené události Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů v části obce Karlovka, odstranění překážek na komunikaci. Průzkumem nebyly zjištěny překážky na komunikaci, jednotka se odebrala zpět na základnu.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK

26.06.2016 00:00

sdhvelkabukovina.rajce.idnes.cz/Odstraneni_prekazky_-_strom_26.6.2016/

POŽÁR, VÝŠKOVÉ BUDOVY

09.01.2016 14:33

Na výzvu KOPIS vyjela dne 8.1.2015 ve 20:35 jednotka SDH Velká Bukovina k požáru sazí v komínu rodinného domu v obci Velká Bukovina. Před příjezdem jednotky došlo k samovolnému vyhoření a uhasnutí sazí. Ve spoupráci s jednotkou HZS PS Česká Kamenice bylo provedeno vyčištění komínu a spolu s poučením předáno místo události majiteli.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

13.06.2015 23:42

Na výzvu KOPIS vyjela JSDHO Velká Bukovina k události v části obce Karlovka, kde byla žádána technická pomoc u stromu, který byl rozlomen a hrozil

pádem na chatu. Při příjezdu na místo zde zasahovala JSDHO Horní Habartice. Na místo byl povolán žebřík s plošinou HZS Děčin pro umožnění ořezu stromu. Po bezpečném skácení stromu a úklidu jeho zbytkú se jednotka vrátila zpět na základnu.

1 | 2 >>