SDH

Členská základna tohoto SDH činí k 1. 1. 2019 20 členů, z toho 3 čestní.

 

Výbor SDH    od 1. 2. 2015
starosta Kucharovič Jaroslav
nám. starosty Vojta Roman
velitel SDH Petr Fiala
člen výboru Jiří Votík
člen výboru Sysel Petr

 

 

 

 

 

hospodář    od 1. 2. 2015
Ing. Eva Málková

 

revizor účtů    od 1. 2. 2015
Vlastimil Málek

 

 

referent prevence    od 1. 2. 2015
Václav Vondruška

 

JSDHO k 1. 1. 2019

Jednotka je v požárním plánu Ústeckého kraje zařazena jako JPO V, zasahující na území svého zřizovatele.

 

Jméno funkce v JPO
Petr Fiala velitel jednotky, NDT
Vojta Roman velitel družstva - zástupce VJ
Vondruška Václav velitel družstva
Kucharovič Jaroslav hasič - strojník
Málek Vlastimil hasič - strojník
Sysel Petr hasič - strojník, NDT
Kucharovič Milan hasič - strojník, NDT
Votík Jiří hasič, NDT
Cingel Václav hasič