TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK

06.07.2016 20:05

JSDHO vyjela na výzvu KOPIS k nahlášené události Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů v části obce Karlovka, odstranění překážek na komunikaci. Průzkumem nebyly zjištěny překážky na komunikaci, jednotka se odebrala zpět na základnu.