Stručně z valné hromady

15.12.2012 17:59

Výroční Valná hromada SDH konaná v sobotu 15.12. je již minulostí. Jako každý rok očekáváme bohatou návštěvu, avšak pohled na presenční listinu dává jasné rozřešení i přesto, že každý člen obdržel pozvánku do rukou. Pozvání přijal i starosta okresního sdružení hasičů ČMS p. Pavel Veselý, který předával členům činným, ale i zasloužilým různá ocenění. Po přečtení zprávy o činnosti, zprávy hospodáře i zprávy předsedy KRR SDH, byl jednohlasně schválen návrh činnosti na rok příští. Poděkování paní starostky našemu sboru za jeho celoroční činnost ukončilo tuto schůzi.

Fotky z předávání ocenění jsou již v sekci FOTOGALERIE