Slovo starosty SH ČMS.

17.12.2013 20:03
Sestry a bratři, milí kolegové!

Čas vánoční přináší do našich domovů klid a rodinnou pohodu. Bohužel, ne vždy a všude je tomu pravidlem. Ale nechci být ke konci roku žádným škarohlídem, přestože se letopočet 2013 zapsal do řady kronik našich obcí ne příliš slavně. Zaznamenali jsme nemálo pohrom, z nichž největší byly červnové povodně.
V bilanci uplynulého roku však naštěstí převažují příjemné zprávy z oblastí odborné přípravy, prevence, ochrany obyvatelstva, práce s dětmi a mládeži, ze sportovních soutěží na domácích i zahraničních polích a další. Zvláště nás potěšila zahraniční reprezentace na mistrovstvích světa v požárním sportu a hasičské olympiádě. Dobré zprávy přicházejí také ze sborů, které budují a opravují své hasičské zbrojnice, renovují techniku nebo pořádají vlastní akce. To všechno tvoří hnutí více než tři sta padesáti tisíc lidí, kteří se věnují poctivé hasičině, která příštím rokem oslaví už 150 let své existence v českých zemích.
Výsledky vaší práce jsou dobrým znamením toho, že tato dlouholetá tradice se vašim úsilím neustále rozvíjí a patří vám za to veliký dík. Poděkování patří rovněž všem, kteří vám k tomu poskytují podporu. Předně vašim blízkým. Vám a také jim přeji příjemné prožití nadcházejících svátečních dnů a dobré vykročení do nového roku. Ať se vám daří v práci pro vaše obce i osobním životě. K tomu ať vám slouží pevné zdraví a dobrá mysl vás provází po celý rok.

Ing. Karel Richter
starosta SH ČMS