Schůze výboru SDH

19.11.2012 21:02

Dne 19. 11. 2012 proběhla schůze výboru SDH svolaná za účelem naplánování nejbližších akcí. Těmi jsou Mikulášská nadílka a Valná hromada SDH.

Nejvhodnější a především volný termín ke konání Mikulášské nadílky byl shledán v neděli 9. 12. tradičně od 14:00hod.

Výroční Valná hromada sboru se bude konat v sobotu 15. 12. také od 14:00. Tento termín není ještě potvrzen od p.Kadlece, majitele pohostinství U Karbouse.