OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, UHYNULÁ VOLAVKA

28.01.2017 11:10

ZPRÁVA KOPIS: Uhynulá volavka popelavá v potoce, PČR na místě události.

Po příjezdu na určené místo události jednotka vyhledala v Bukovinském potoce uhynulou volavku popelavou, kterou uložila do určené nádoby. Po kontaktování KVS a převzetí instrukcí se jednotka odebrala na základnu, kde byla nádoba s uhynulou volavkou předána zástupci obce Velká Bukovina k dalšímu postupu dle instrukcí pracovníka KVS. Po dobu zásahu byla na místě události přítomna hlídka PČR.