Odborná příprava velitelů.

13.09.2011 21:03

Ve dnech 9.9.- 11.9. se zúčastnili kurzu velitelů tři členové naší jednotky. Roman Vojta a Petr Fiala přípravy cyklické po pěti letech a Václav Vondruška přípravy základní, jako nový velitel družstva. Po úspěšném absolvování kurzu již  JSDHO Velká Bukovina splňuje i základní početní stavy určené vyhláškou pro JPO kategorie V. nejen v počtu strojníků, ale i velitelů. Současně s odbornou přípravou velitelů proběhl i specializační kurz "Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana" povinný pro velitele jednotek a velitele družstev.