Když stále prší...

01.06.2013 20:12

Dne 1.6.20013 v 15.00 vyjela naše jednotka ve složení velitel Petr Fiala,strojník Vlastimil Málek a hasič Vaclav Cingl,Jiří Votík a Milan Kucharovič ke kontrole vodního toku ve Velké Bukovině a kontrole škarp u místních komunikacích na Malé Bukovině a Karlovce.Vodní koryto nápor vody zvládlo a nikde se nevylilo.Jednotka provedla úklid komunikace na Malé Bukovině kde tekla voda přes silnici ta byla zanešená kameny a bahnem,dále bylo vyčištěno koryto škarpy.Jednotka uklidila komunikaci i před obcí Malá Bukovina směr Dolní Habartice kde byl stejný problém s kameny a bahnem a omezovalo to bezpečnost silničního provozu.Poté jednotka provedla odklizení steklého bahna z pole na křižovatce ve Velké Bukovině (před Hasičskou Zbrojnicí) a uvedla komunikaci do původního stavu viz foto

sdhvelkabukovina.rajce.idnes.cz/uklid/