TECHNICKÁ POMOC, STROM NA ELEKTRICKÉM VEDENÍ

05.10.2017 20:08

ZPRÁVA KOPIS: strom na elektrickém vedení, z Velké Bukoviny směrem na Karlovku, PČR o tom ví, ale nemá tam koho poslat.

Po příjezdu JPO na místo události již byla přítomna hlídka PČR. Průzkumem byla zjištěna odlomená větev stromu přes elektrické vedení, spadlá do silnice II/263. Větev byla  motorovou řetězovou pilou odstraněna a proveden úklid komunikace. Poté se jednotka odebrala zpět na stanici.