TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK

10.01.2015 09:03

Na výzvu KOPIS vyjela JSDHO Velká Bukovina k události – technická pomoc, odstranění překážek v obci Velká Bukovina u č.p.194. Na místě události byl vyvrácený strom opřený o druhý nad komunikací, hrozící pádem do komunikace a stržení el.vedení. Po příjezdu jednotky HZS PS Česká Kamenice se velitel jednotky HZS ujal řízení zásahu.