TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

13.06.2015 23:42

Na výzvu KOPIS vyjela JSDHO Velká Bukovina k události v části obce Karlovka, kde byla žádána technická pomoc u stromu, který byl rozlomen a hrozil

pádem na chatu. Při příjezdu na místo zde zasahovala JSDHO Horní Habartice. Na místo byl povolán žebřík s plošinou HZS Děčin pro umožnění ořezu stromu. Po bezpečném skácení stromu a úklidu jeho zbytkú se jednotka vrátila zpět na základnu.