...tak šel čas

01.02.2011 16:22

Podařilo se nám získat pár obrázků,z dob kdy naši dnes již zasloužilí členové bývali v "akci". Jsou k nahlédnutí v sekci HISTORIE.