Jednání VV SDH 9. 11. 2016

09.11.2016 20:00

Dne 9.11. se uskutečnila schůze VV SDH s body programu:
1) návrhy na ocenění členů SDH na Valné hromadě - SCHVÁLENO
2) termín Valné hromady - SCHVÁLENO 14.1.2017
3) termín Mikulášské nadílky - SCHVÁLENO 10.12.2016
K poradě byli přizváni i členové jednotky. Schůze proběhla nakonec za účasti pouhých třech členů, čtvrtý dorazil v úplném závěru. Naštěstí jsou tři nadpoloviční většina výboru, takže jsme naplánovaná rozhodnutí přijali. Technické zajištění akcí je třeba znovu projednat se všemi. Svou neúčastí se nepřítomní členové připravili o možnost diskuse a vlastních návrhů.