Jednání VV SDH 30. 12. 2016

30.12.2016 20:07

Dne 30.12. se uskutečnila schůze VV SDH s body programu:
1) konání Valné hromady
2) konání Hasičského plesu

PŘÍTOMNI: Kucharovič J., Vojta R., Fiala P., Sysel P., Votík J., Málek V.

ad 1) Termín VH byl oproti předchozímu usnesení VV změněn na neděli 15. 1. 2017 od 14:00 hod., místo konání: zasedací místnost OÚ. Pozvánky na VH roznese členům Petr Sysel, dodá mu je Roman Vojta. Pití (lahvové pivo a nealko) zajistí Jiří Votík, obcerstvení (guláš) zajistí Jarda Kucharovič. Na VH budou předána ocenění členům. Účast přislíbil starosta OSH Děčín.

ad 2) Termín konání plesu byl stanoven na 4. 2. 2017 (podle volného termínu kapely), hrát bude tradičně Septima. Hasičský ples se bude konat jako vždy v pohostinství U Karbouse, kde jsou ke konání plesu důstojnější a vhodnější prostory než na hřišti. Možnost zapůjčení prostor dohodnul Jarda Kucharovič s panem Kadlecem.
K poradě byli přizváni i členové jednotky. Bylo projednáno technické zajištění akcí.